Vil danne felles telenettselskap for Nordsjøen

Etter en markedsundersøkelse fra Norsk Hydro, Statoil og BP Amocoom legging av fiberoptisk kabel i Nordsjøen, har Enitel og Telenorinngått en intensjonsavtale om etablering av et fellestelenettselskap for oljesektoren.