Forlik om brønntraktor

Etter anklager om industrispionasje og ulovlig kopiering er det inngått forlik mellom Maritime Well Service på Forus og danske Welltech om rettigheter til en ny teknologi.