Hydro børsnoterer Agri

Norsk Hydro vil skille ut landbruksdivisjonen Agri og børsnotere det som eget selskap på Oslo Børs i løpet av første halvår 2004. På sikt vil ikke Hydro være på eiersiden i selskapet. Hydro-aksjen stiger over 14 prosent på meldingen.