Usikkert for Tinfos

Tinfos AS tjente 87,9 millioner kroner før skatt i 2. tertial i år, mot 80,4 millioner i samme periode i fjor. Egenkapitalen ble styrket med 39 millioner kroner.