Fra ONS til Teknisk Museum

ExxonMobil har en av de mest imponerende utstillingene påoljemessen.