Vil ha 15 pst. fornybar energi

15 prosent av verdens energiforsyninger skal komme fra fornybareenergikilder i 2010, mener Kjell Magne Bondevik. Men olje og gassvil fortsatt spille hovedrollen.