- For tidlig å si noe om Sauda

Olje— og energiminister Einar Steensnæs (KrF) mener det er fortidlig å si noe om utbyggingen av Sauda-vassdraget. Arbeiderpartietgår imot utbyggingen som Norges vassdrags- og energiverk (NVE) harforeslått.