Enighet om ny friskolelov

Regjeringspartiene Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre ble i går enige med Fremskrittspartiet om hovedtrekkene i den nye Friskoleloven.