Fellesskap i skolen virker mot mobbing

Elevbedrifter i grunnskolen kan forebygge mobbing. Nå skal foreldrene enda sterkere med i arbeidet med bedriftene.