- Bedre skole uten flere penger

Kvaliteten i skolen blir ikke nødvendigvis svekket selv om ressursbruken reduseres.