Åpnar for kutt i sjukeløna

Sjukefråværet auka med 6 prosent i andre kvartal i år. Kutt i sjukeløna kan bli resultatet dersom ikkje trenden snur.