Norgesmester i handel frykter Stavanger

Haugesund er størst i Norge på handel per innbygger. Byen erhandelssenter for et stort omland, hittil uten konkurranse fraandre større byer. Men nå frykter haugesunderne økende konkurransefra Stavanger og Nord-Jæren.