I kø for Ormen Lange-kontrakter

Sprekken på 11 milliarder kroner for Ormen Lange-utbyggingen har ikke gjort leverandørindustrien mindre interessert i en bit av kaka.