Skjellsettende nye rekorder

Bare til nå i år er det høstet og solgt 600 tonn blåskjell fra Lysefjorden. Det er mer enn den samlede eksporten fra hele Norge i fjor.