Avgjør lederstriden på høyskolen i dag

I dag vedtar styret hvordan Høgskolen i Stavanger og det framtidigeuniversitetet skal ledes.