Kaos rundt budsjettet

Budsjettbehandlingen i finanskomiteen endte tirsdag i kaos.Budsjettet oversendes Stortinget uten at det er flertall forregjeringens økonomiske opplegg for neste år.