Framtidens skole

Helge Ole Bergesen, statssekretær for Kristin Clemet, mener Kunskapskolan er en framtidsrettet skole.