ABB-oppdrag til Ekofisk

KONTRAKT: ABB har fått i oppdrag å levere nytt kontroll— og sikkerhetsutstyr til den nye brønnhode- og prosessplattformen Ekofisk 2/4 M. ABB er i henhold til kontrakten en underleverandør til Kværner Oil & Gas som bygger plattformen for ConocoPhillips. Kontrakten har en verdi på 30 millioner kroner.