Statoil mener tiltak mot klimagass blir for dyrt

Statoil stanser planene som skulle bli til et miljømessiginternasjonalt gjennombrudd og få ut mer olje: Deponering avmiljøfarlige klimagasser som trykkstøtte under havbunnen vedGullfaks-feltet.