Bakketjenester skal fjernes fra SAS

Omorganiseringen i SAS har også nådd Scandinavian Ground Service som omfatter rundt 6900 bakkeansatte SAS-medarbeidere over hele verden.