If selger sjø- og energivirksomheten til Gard

If skadeforsikring AB selger sin sjø— og energivirksomhet for i overkant av 200 millioner kroner til det norske selskapet Assuranceforeningen Gard Marine & Energy.