100 mill. mer til Nord-Jæren

Kommunene på Nord-Jæren blir de store vinnerne i Rogaland, dersomkommunalminister Erna Solberg får gjennom nye regler forselskapsskatt.