10 ekstra millioner til pleie og omsorg

Etter årets fire første måneder har Stavanger kommune fått innnesten 37 millioner kroner mer enn ventet til drift. Det kan betymer penger til sykehjemmene.