Fett for fettere

Eivind og Leif Alfred Kongevold har økt formuene sine med 10 millioner hver siden i fjor. Konsernoverskuddet på 15,3 millioner i Flekkefjord Slipp & Maskinfabrikk i 2000, slo ut på formuen i 2001.