Gasskraftverkene får tre års utsettelse

Olje— og energidepartementet har innvilget søknaden fra Naturkraftom å utsette driftsstarten ved gasskraftverkene på Kårstø ogKollsnes i Hordaland.