Spår stort industriforbund i fremtiden

Stadige fusjoner og restruktureringer i næringslivet vil trolig presse fram behovet for et stort industriforbund, mener arbeidslivsforskere.