Skal bygge to nye Valhall- plattformer

BP skal bygge to nye ubemannede brønnhodeplattformer på Valhall-feltet, lengst sør i den norske delen av Nordsjøen.