Enitel-kjennelse torsdag

Telekom-selskapet Enitels begjæring om gjeldsforhandlinger blir nå behandlet av Asker og Bærum skifterett.