Yrkesjakt blant tivolitryner og pc-pupper

Over 100 utstillere har bare tre dager på seg til å få morgendagens arbeidstakere på kroken. Da trengs det utradisjonelle fiskeredskaper.