Full stans i torskefisket i Nordsjøen

All fiske etter torsk i Nordsjøen stoppes helt i gytesesongen fra 14. februar til 30. april.