500 mill. til Schlumberger

Serviceselskapet Schlumberger har fått kontrakten for integrerte bore— tjenester på en stor del av Statoilfelt på norsk sokkel. Verdi: En halv milliard på to år.