Aker Kværner overrasket med sterke tall

Aker Kværner er i ferd med å komme til hektene igjen etter å ha ligget med brukket rygg for bare ni måneder siden.