140 må gå i Egersund

140 mister jobben ved Kværner Egersund. Årsaken er at oljeverftetikke har nok oppdrag.