4.018 millioner i overskudd for DnB

DnB-konsernets overskudd etter skatt utgjorde 4.018 millioner kroner for år 2000. Det er en økning fra 3.125 millioner i fjor.