BP gransker sikkerheten på Valhall

Oljeselskapet BP Norge har satt ned en egen granskingskommisjon som skal se om kontrollrutinene på Valhall-plattformen er fulgt.