Tror på flere renteøkninger

Sjeføkonom Knut Anton Mork i Handelsbanken spår at rentene skal opp 0,5 prosentpoeng innen ett år.