Underskudd i tredje kvartal

Kverneland ASA presenterte også noen av nøkkeltallene for tredjekvartal i går. Disse viser et driftsunderskudd før restruktureringskostnaderpå 13 millioner kroner.