Hydro freder Statoil

Hydro og de andre operatørselskapene som er medeiere i gassanleggene på Kårstø, er villige til å la Statoil drive Kårstø videre uten innføring av åremålskontrakt.