Godkjenner amerikansk gigantfusjon

Konkurransemyndighetene i USA har godkjent sammenslåingen av selskapene American Online (AOL) og Time Warner.