Store tap for fjørfebønder

Eit oppgjer i tråd med bondeorganisasjonanes krav vil bli ein tøff nedtur for slaktekyllingoppdrettarane. Ein bonde som produserer 80.000 slaktekyllingar årleg, vil tapa mellom 50.000 og 100.000 kroner på at målprisen på fjørfekjøt går ned med 2,50 kroner kiloen, seier solabonden Gabriel Joa som er styreleiar i Prior Norge.