Direktør slutter i Nomadic Shipping

Administrerende direktør Robert Monsen i Nomadic Shipping ASA sluttet tirsdag i sin stilling med umiddelbar virkning.