• Astrid Tesaker, Subani Eswaran, Mohamed Makbuel og Chibuke Anugwej går i tredje klasse på Ulsrud videregående i Oslo. Alle innrømmer at de av og til bruker tiden på underholdning på internett – ikke bare i friminuttene, men i timene også. FOTO: Dan Petter Neegaard

PC-bruk i timene: Facebook, spill, blogger, chat, nettaviser og litt fag

Elever bruker for mye tid på ikke-faglig nettbruk, er konklusjonen i en ny doktorgradsavhandling. Men det er strid om hvordan problemet bør løses.