Mindre til samferdsel

Regjeringen foreslår et samferdselsbudsjett på 17,2 milliarder kroner. Dette er om lag 850 millioner kroner mindre enn i inneværende år, eller en nedgang på 4,7 prosent.