Gasskraft vanskeliggjør budsjettforhandlingene

Tidligere olje— og energiminister Odd Roger Enoksen (Sp) mener at gasskraftsaken kan gjøre budsjettsamarbeidet med Arbeiderpartiet vanskeligere.