Penger før ferien

Selvangivelsen skal leveres seinest innen midnatt 30. april for vanlige lønnstakere og pensjonister. Sjømenn som denne måneden arbeider på skip i utenriksfart har frist til 31. mai.