Først med privat katastrofe-hjelp

Da Saga rasjonaliserte, fikk Grete Kvalheim ideen om sin egen arbeidspass. Nå lever hun av å vente på katastrofer.