Prosafe rigger seg for fjerning

Prosafe i Tananger forbereder seg på at markedet for fjerning av installasjoner til havs vil komme i løpet av noen år.