Vellykket omstilling på Shell

Shell-raffineriets historie er snudd fra mørk til lys: De 120 oppsagte har fått nye jobber eller hjelp til utdanning.