• I Rogaland er uføreandelen bare ni prosent, mens snittet på landsbasis ligger på 12 prosent. Colorbox

Færrest uføre på Vestlandet

Vestlandet kommer best ut når det gjelder antall uføre med en uføreandel på ti prosent. Det er under landsgjennomsnittet på 12 prosent, viser KLPs uføreanalyse fra 2013. Samtidig er stadig flere i jobb etter fylte 62 år.