Dramatiske kutt for bøndene

Forbrukarane får billegare mat og bøndene får smalhans om Landbruksdepartementet sitt tilbod i årets jordbruksoppgjer går gjennom.